This page contains a Flash digital edition of a book.
UGC, wat moet je d’r mee? Jannes Goedbloed 2048619
Denk maar aan het filmpje dat je oom met z’n goedkope digitale cameraatje heeft gemaakt van dat
familiefeestje. Of die saaie vakantiefilmpjes. Dat is leuk voor een kleine incrowd, die meestal ook zelf
aanwezig was bij datgene dat gefilmd is. Je moet er toch niet aan denken dat die beelden zonder
bewerking op televisie gegooid worden. Daar wil toch niemand naar kijken? Wie televisie maakt, is
bezig met het vertellen van een beeldverhaal en dat begint al bij degene die filmt. Een leek filmt
gewoonweg niet zo. Hij bedenkt zich niet op locatie welke shots hij nodig heeft in de montage. Hij is
niet bezig met het vertellen van een verhaal. Dat komt simpelweg door een gebrek aan kennis en
ervaring.
Natuurlijk is het logischerwijs wel in opkomst. Technisch wordt het allemaal veel makkelijker door de
komst van betere goedkope camera’s en goedkope montagesoftware. Dus we komen steeds dichter bij
het beeld van een cameraman op iedere straathoek. Maar dat betekent vooral ook meer rotzooi. Er
moet op redactioneel ontzettend veel moeite gedaan worden om er iets van te maken. Ten eerste moet
je ervoor zien te zorgen dat de UGC überhaupt bij je terecht komt. Daarvoor moet je draagvlak
creëren, iets wat moeilijk is en veel tijd kost. Wanneer je het binnen hebt gekregen, moet je gaan
selecteren. Een huis tuin en keuken camera heeft natuurlijk niet dezelfde resolutie als een
professionele camera, laat staan een mobiele telefoon.
Wanneer je die lelijke beelden tussen de gelikte beelden van professionals aantrekkelijk genoeg wil
maken om naar te kijken op televisie, dan moet het iets buitengewoons hebben. Een kijker accepteert
die beeldkwaliteit alleen waneer het of heel vermakelijk of heel belangrijk is. De volgende stap is dat je
de beelden moet gaan bewerken. Het materiaal dat je binnenkrijgt is in principe niet geschikt voor
televisie, dus je moet het geschikt maken. En dat is heel veel werk. UGC is dan ook absoluut geen
oplossing voor financiële problemen. Het gebruiken van UGC ís nu eenmaal niet veel goedkoper dan
‘reguliere’ televisie.
Zelf ben ik ook betrokken geweest bij de opstart van het van 6Pack, een los ogend programma voor
jongeren. Nog los van het feit dat 6Pack een hele grote redactie had om zo los te kunnen ogen, wil ik
het hebben over een project dat we in die tijd opzetten. Er werd in de uitzendingen van 6Pack
gevraagd om UGC op sturen. Maar wat we binnen kregen was qua kwaliteit echt bedroevend slecht.
Zo slecht dat het project al snel werd stopgezet. De leiding had compleet onderschat hoeveel werk het
kost om UGC op uitzendingkwaliteit te krijgen. Bovendien moet je het niet al te snel opgeven. Zoiets
heeft lange adem nodig om bereik te creëren.
Onlangs was er het voorbeeld van ‘Ik wil in GTST’. Dat begon als internetinitiatief waar men op de
website filmpjes kon insturen waarop men een scene uit GTST naspeelde. De beste zou gekozen
worden om daadwerkelijk een rol te gaan spelen in de soap. Daar werd ongelooflijk veel op
gereageerd, ruwweg zo’n 4.000 filmpjes werden opgestuurd en die website kreeg 3 miljoen bezoekers.
Vanwege dat succes is het tot een TV-programma gemaakt. Dat werkte omdat het paste binnen een
strakke format en via het script behield de redactie van het programma de sturing.
Een goed voorbeeld van hoe het wel moet was ‘De Leukste Thuis’. Daar heb ik zelf ook gewerkt. Het
paste in een strakke format en er binnenkomende beelden werden goed bewerkt. Je dacht toch niet dat
het materiaal dat we daar binnenkregen al grappig was? De kwaliteit was bedroevend, om te huilen.
Het werd grappig gemaakt door de montage en de stemmetjes. Bij dat programma werken zes
tekstschrijvers en vier acteurs voor de stemmen. Bovendien hadden we een team van professionele
editors die van het beeldmateriaal nog iets wisten te maken.
Voor de televisiejournalistiek is UGC natuurlijk een prachtige bron van beeldmateriaal. En ook op
internet wordt video steeds belangrijker. Bovendien wordt de kwaliteit steeds beter en betaalbaar voor
de gewone man. Daardoor lopen steeds meer mensen rond met een opnameapparaat bij de hand,
zoals mobieltjes. De kans om via UGC unieke beelden binnen te krijgen wordt daardoor natuurlijk
steeds groter. Denk maar aan de vuurwerkramp in Enschede, de aanslag op de Twin Towers op 9/11.
En meer recent die autobom op de A13. Maar dit zijn altijd uitzonderlijke incidenten. Ik denk dat NOS
een goede stap nemen door meer met UGC te gaan doen. Maar het zal altijd incidenteel blijven denk
ik.
36
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38
Produced with Yudu - www.yudu.com