This page contains a Flash digital edition of a book.
Henry Laasanen (YTM)
Jyväskylän yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (sosiologia)
sähköposti: etunimi.sukunimi@gmail.com
(v1 14.05.2008)


Lista miesten potentiaalisista tasa-arvo-ongelmista Suomessa

1. JOHDANTO .................................................................................................................................................................. 2
2. LISTA ............................................................................................................................................................................. 6
2.1 HENKILÖKOHTAINEN ELÄMÄNALUE ....................................................................................................................... 6
Elinikä, itsemurhat ja miehet väkivallan uhreina ................................................................................................... 6
Kurjalisto ................................................................................................................................................................... 7
Maskuliininen rooliodotus (sukupuolisopimus) ...................................................................................................... 7
Naisten seksuaalinen valta ..................................................................................................................................... 10
Isyyden määrittyminen ........................................................................................................................................... 11
Isän asema perheessä ............................................................................................................................................. 12
Avioero ja huoltajuus ............................................................................................................................................. 13
2.2 YHTEISKUNNALLINEN ELÄMÄNALUE .................................................................................................................... 15
Lainsäädäntö .......................................................................................................................................................... 15
Tasa-arvotutkimus .................................................................................................................................................. 16
Tasa-arvoinstituutiot............................................................................................................................................... 18
Työelämä ................................................................................................................................................................. 21
Varallisuuden siirtyminen naisille ......................................................................................................................... 24
Terveydenhuolto ..................................................................................................................................................... 24
Sosiaalityö ............................................................................................................................................................... 25
Koulutus .................................................................................................................................................................. 26
Miehille haitalliset käsitykset, myytit ja stereotyypit yhteiskunnassa ja mediassa ................................................ 27
3. YHTEENVETO .......................................................................................................................................................... 28
4. LOPUKSI ..................................................................................................................................................................... 30
LÄHTEET ....................................................................................................................................................................... 30
1
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35
Produced with Yudu - www.yudu.com